M.bovis vastustusohjelmapilotti käyntiin Farmarissa

 

ETU-nautatautiasiantuntijaryhmä valmistelee parhaillaan M.bovis vastustusohjelmaa turvallisen eläinkaupan avuksi. Tarkoituksena on, että tilat jotka osallistuvat näyttelyyn pääsisivät samalla vastustusohjelmaan mukaan, ikään kuin pilotteina. M. boviksen varalta tutkimuksia tehdään nuorten eläinten sierainlimasta sekä lypsykarjatilalla myös tankkimaidosta. ETT ry maksaa näyttelyyn osallistuvien tilojen M. bovis analyysit, mutta ei eläinlääkärin kustannuksia, koska eläinlääkäri tekee näyttellyyn osallistumisen takia käynnin joka tapauksessa Uutena asiana näyttelyyn liittyen on eläinten ostosta pidättäytyminen 2 kk ajan ennen näyttelyitä. Karenssi tarvitaan, jotta voidaan varmentaa, että tilalle siirretyt eläimet eivät ole tuoneet tartuntaa mukanaan.

 

ETT ry:n ohjeet Farmarinäyttelyyn osallistuville nautatiloille

 

  1. Liity Nasevaan.
  2. Huomio eläinkaupassa kahden kuukauden karenssi:

Mikäli hankit uusia eläimiä, niin tee se viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja edellytä lähtötilalta ETU-nautakarjan terveystodistus. Pidättäydy uusien eläinten hankinnasta ainakin näyttelyihin saakka.

  1. Kun pyydät eläinlääkärin näyttelyä varten tilakäynnille, niin pyydä eläinlääkäriä käymään tilalla viimeistään kuukautta ennen näyttelyä.

-       eläinlääkäri ottaa näyttelyitä varten tarvittavat näytteet sekä havainnoi koko karjan terveystilanteen (mm. M. boviksen, pälvisilsan, tarttuvien sorkkatulehdusten  varalta) ja dokumentoi ne todistukseen.

 

ETT ry ohjeistaa eläinlääkäreitä yksityiskohtaisemmin näytteenotosta ja näyttelyn järjestäjä lähettää tiloille tarkemman ohjeistuksen.

 

 

Satu Sillanpää

kotieläinagrologi, automaattilypsyasiantuntija

Proagria Etelä-Pohjanmaa

040-6724567

satu.sillanpaa@proagria.fi

 

ASIAA JA ELÄMYKSIÄ FARMARISSA 3. 6.7.2013, Seinäjoki

www.farmari.net

http://twitter.com/Farmari_2013

http://www.facebook.com/ProAgria.Farmari